headEuroazjaAm PLv2

 

Jako kustosz Ikony w kampanii „Od Oceanu do Oceanu’ w obronie życia towarzyszę Matce Bożej podczas Jej wędrówki po Ameryce i spotykam wielu niezwykłych, wspaniałych ludzi. Jedną z takich osób, która wywarła na mnie wielkie wrażenie, jest Teresa Bonapartis.

Gdy Teresa mała 18. lat, zaszła w ciążę. Jej ojciec wywarł na niej tak wielką presję, że dokonała aborcji. Wpadła w depresję, miała myśli samobójcze. Przeżywała mnóstwo problemów rodzinnych i osobistych. Później weszła na drogę powrotu do wiary katolickiej. Spotkała życzliwego księdza, który wysłuchał jej spowiedzi i stał się jej przewodnikiem duchowym.

Olbrzymi wpływ na jej drogę życiową miały następujące słowa Chrystusa, zapisane w „Dzienniczku” św. siostry Faustyny:

„Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz o Moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim. Napisz: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego…” [Dz. 1146]

Gdy Teresa była już w stanie przyjąć miłosierdzie Boże oraz wybaczyć sobie i swoim rodzicom, zaczęła pomagać innym, którzy cierpieli po dokonanej aborcji. Obecnie jest ona dyrektorem organizacji „Lumina”, która osoby cierpiące na zespół poaborcyjny kieruje do odpowiednich poradni. Organizacja ta posiada przeszkolonych doradców, którzy współpracują z duszpasterzami oraz organizują rekolekcje. Należy ona do sieci pomocowej dla bezdomnych kobiet w ciąży Good Counsel Homes (Domy Dobrej Rady), którą w 1985 roku założył Christopher R. Bell. Jego żoną jest Joan Andrews-Bell, znana z czynnego blokowania klinik aborcyjnych, za co przez wiele lat przebywała w więzieniu. Mają oni siedmioro dzieci, w tym sześcioro adoptowanych.

„Lumina” służy głównie kobietom, ale prowadzi także programy dla mężczyzn oraz dla rodzeństwa zabitych dzieci, cierpiących na zespół ocaleńca. Pomaga im przyjąć miłosierdzie Boże oraz wybaczyć sobie i tym, którzy przyczynili się do aborcji. Pomaga też tym osobom, aby zrozumiały i przyjęły prawdę o złu aborcji.

Fairfax VATeresa jest także współtwórcą organizacji „Entering Canaan” (Wejście do Ziemi Obiecanej), która zajmuje się terapią poaborcyjną razem z Sisters of Life (Siostrami Życia), zakonem założonym przez kard. Johna O’Connora, arcybiskupa Nowego Jorku. „Lumina” także prowadzi wspólny program z  Franciscan Friars of Renewal (Franciszkanie Odnowy CFR).

Teresa od dawna jest wielką czcicielką Matki Bożej. Wygląda na to, że Maryja ją adoptowała i jest patronką dzieł terapii poaborcyjnej. Gdy Teresa dowiedziała się, że Ikona Matki Bożej Częstochowskiej przyjeżdża do Ameryki, szybko upowszechniła tę informację, przede wszystkim wśród ludzi pracujących w terapii poaborcyjnej. Pokonała długą trasę z Nowego Jorku, aby uczestniczyć w oficjalnym powitaniu Matki Bożej w Ameryce na wyspie św. Klemensa w stanie Maryland, gdzie w 1434 roku przybyli pierwsi angielscy katolicy, uciekający przez prześladowaniem i szukający wolności wyznawania swojej wiary.

Tego dnia, 10 września 2013 roku, podczas wizyty Ikony w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Fairfax (należącej do metropolii waszyngtońskiej) byli także: Julia Shelava, dyrektorka projektu Rachela w diecezji waszyngtońskiej, DC, oraz Sarah LaPierre, dyrektorka projektu Rachela w diecezji Arlington. Dla wszystkich staje się coraz bardziej oczywiste, że od samego początku pielgrzymka „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia jest również błaganiem o miłosierdzie Boże dla tych, którzy popełnili grzech aborcji.

Teresa zaprosiła także Josephine Balsamo, która prowadzi grupę modlitewną Projektu Rachela w diecezji Arlington w stanie Wirginia. Gromadzi ona najczęściej ok. 30 osób w historycznym kościele Matki Bożej Bolesnej, właśnie w Fairfax.

Josephine postarała się, aby Ikona odwiedziła Fairfax. Sądziła, że na nabożeństwo powinno przybyć ok. 150 osób, więc przeniosła je do nowego większego kościoła, gdyż w starym kościółku zmieścić się może najwyżej 100 osób. Tymczasem przyszło co najmniej 400 osób, aby uczcić Maryję i modlić się o ochronę życia i miłosierdzie Boże. Przez dwie godziny dwóch kapłanów non-stop słuchało spowiedzi, co w USA często się nie zdarza. Josephine ma nadzieję, że Ikona jeszcze raz odwiedzi Fairfax w listopadzie.

W hymnie „Witaj Królowo” Błogosławioną Maryję Dziewicę nazywamy Matką Miłosierdzia. Prosimy Ją, aby zwróciła swoje miłosierne oczy na nas. Matka Boża Częstochowska wskazuje nam drogę i pociąga do Jezusa, Swojego Syna, który jest Miłosierdziem samym.

Proszę, módlcie się o ciągłe uzdrowienia dla mężczyzn i kobiet, którzy są tak bardzo poranieni aborcją oraz o skuteczne działanie wszystkich dzieł prowadzących terapię poaborcyjną.

Proszę, módlcie się, aby życie było chronione, a godność kobiet respektowana i aby ludzie zrozumieli, że aborcja powoduje wielkie szkody psychologiczne i duchowe i u kobiet, które jej dokonały, ale także u każdego z nas.

Módlmy się, aby całe społeczeństwo uszanowało modlitwę Naszej Pani, odrzuciło zabijanie dzieci poczętych i zwróciło się ku Bogu, Stwórcy Życia.

Ks. Peter West
Wiceprezydent HLI ds. Misji
Koordynator peregrynacji na Amerykę
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.