headEuroazjaAm PLv2

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 2014 r. oraz Dzień Praw Człowieka (uchwalony przez ONZ na 10 grudnia) nowo wybrany Meksykański Komitet Organizacyjny przed godz. 17:00 wprowadził pielgrzymującą Ikonę Częstochowską do tzw. Starej Bazyliki

(Basilica Antiqua) p. w. Chrystusa Króla w Sanktuarium w Guadalupe. Kościół ten wybudowano w miejscu, które Maryja osobiście wskazała św. Juanowi Diego.

Matkę Bożą w Ikonie Częstochowskiej powitał rektor bazyliki ks. prałat Pedro Agustin Rivera Diaz. Bazylika Po ustawieniu Jej w prezbiterium odmówiono Różaniec w czterech językach: hiszpańskim, polskim, angielskim i po łacinie. Następnie celebrowano uroczystą Eucharystię  w intencji obrony życia, małżeństwa i rodziny. Przybył duży tłum wiernych. Nie zabrakło Polaków, gdyż pojawiła się pielgrzymka Polonii chicagowskiej organizowana przez Księży Chrystusowców. Prowadził ją ks. Tadeusz Winnicki TChr proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard. Mszy św. przewodniczył ks. rektor bazyliki, ks. James Heyd kustosz Ikony oraz trzech kapłanów z Polski: ks. Jarosław Szymczak, ks. T. Winnicki oraz jeden z kapłanów na stałe pracujący w Meksyku.

Guadalupe1Ten dzień w sanktuarium Guadalupe jest poświecony obronie ludzkiego życia i wielu obrońców życia odnawiało przed Wizerunkiem Matki Bożej swoje przyrzeczenia. Wizytę Ikony Częstochowskiej w Sanktuarium w Guadalupe przygotowała organizacja „Derechos del Concebido”, która na uroczystość w Starej Bazylice zaprosiła wielu wiernych, w tym liderkę pro-life Rosie Smith-Villegas z organizacji Voces por la Vida.

Ikona pozostała w bazylice przez całą noc. Następnego ranka liderzy z VidaFlorida z ks. J. Szymczakiem przeszli z Ikoną przez całe Sanktuarium w Guadalupe do głównej bazyliki, gdzie jadąc z Ikoną ruchomym chodnikiem umożliwili spotkanie Dwóch Wizerunków Matki Bożej. Wokół było mnóstwo ludzi, którzy tłumnie zjeżdżają się do Guadalupe na uroczystość patronalna tego sanktuarium, obchodzonym 12 grudnia. Szacuje się, że w tym czasie przyjeżdża tutaj ok. 5 milionów ludzi, którzy koczują dosłownie wszędzie. Była to jednak wizyta nieformalna. Przedstawiciele Meksykańskiego Komitetu Narodowego i organizacji VidaFlorida planują przygotowanie dużej uroczystości w tym wyjątkowym miejscu nieco później.

mbGwadelupaMatkę Bożą z Guadalupe Amerykanie otaczają wyjątkową czcią. Wizerunek odbity na tilmie św. Juana Diego nie jest uczyniony ludzką ręką. Kryje on w sobie wiele tajemnic, które ciągle są odkrywane przez zadziwionych naukowców. Wiemy już, że oczy Matki Bożej są żywe i odbijają obraz, jaki powstał w momencie Jej objawienia. Gwiazdy na jej szacie są odwróconym obiciem firmamentu nieba z tamtego czasu. Rysunek na sukni przedstawia układ geograficzny meksykańskich wulkanów. Czterolistny kwiatek na łonie Maryi wskazuje na fakt, że jest Ona brzemienna. Z tego powodu Matka Boża z Guadalupe jest uznawana za patronkę dzieci w łonach matek i ruchów pro-life. Jej oblicze jest lekko brunatne, podobne do koloru skóry Indian – Azteków. Meksykanie nazywają Ją także Morenitą z Tepeyac (Wzgórze, gdzie się objawiła św. Juanowi Diego). Nie ulega wątpliwości, że cudowny wizerunek Matki Bożej odbity na płaszczu – tilmie ubogiego Indianina jest szczególnym rodzajem ikony. Jest bowiem wyrażony za pomocą znaków i symboli, tworząc swoisty język w pełni zrozumiały dla Indian Azteków i przypominający ich kodeksy. Objawienie Maryi w Meksyku wydarzyło się w 1531 roku. Upłynęły już 484 lata. Materiał utkany z włókien agawy, z którego wykonano tilmę św. Juana Diego, jest bardzo nietrwały. Powinien rozpaść się najdalej po dwudziestu latach, a nadal trwa, co świadczy o cudownym pochodzeniu tego wizerunku.

Matka Boża Częstochowska, wędrująca w swojej kopii przez świat w obronie życia, należy do najstarszych ikon tzw. łukaszowych. Zgodnie ze starą chrześcijańską tradycją została ona napisana przez św. Łukasza Ewangelistę na desce ze stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Napisana, gdyż Ikona jest rodzajem języka, który przekazuje treść Ewangelii.  Każdy kolor, element i gest coś znaczy. Treść tego specyficznego, ikonograficznego języka jest w pełni zrozumiała dla Kościołów wywodzących się z tradycji bizantyńskiej, ale również dla większości wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego. Oblicze Maryi na Ikonie Częstochowskiej ma podkład czerwono-brunatny. Zgodnie z tradycją ikonograficzną w przypadku zimnej barwy sukni, tutaj ciemnogranatowej (indygo), podkład na twarzy – tzw. sankir – ma barwę brunatno-czerwoną. To upodobnia Ikonę Częstochowską do wizerunku z Guadalupe. Meksykanie z zachwytem zauważają to podobieństwo. Od razu stwierdzili, że w tym roku w Guadalupe spotkały się dwie Morenity: ich ukochana Matka z Tepeyac św. Juana Diego z Matką św. Jana Pawła II. Jest to z pewnością wielkie historyczne wydarzenie.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.