headEuroazjaAm PLv2

 Warszawa, 14 sierpnia 2012 r.

 pfroz

 

 

 

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia w Polsce w dniach 12 -26 sierpnia

– apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W związku z polskim etapem peregrynacji Kopii Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, w intencji obrony życia, zwracamy się do wszystkich o jak najliczniejszy w niej udział. Gościmy ją w naszym kraju w dniach 12 – 26 sierpnia. Na trasie zaplanowane jest odwiedzenie 9 katedr, 14 sanktuariów i wielu parafii w 22 miejscowościach (więcej informacji na stronie www.odoceanudooceanu.pl) Ikona Częstochowska peregrynuje od Syberii po Portugalię i wszędzie przyjmowana jest bardzo godnie, pobudzając do ochrony ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

Intencją tej pielgrzymki, organizowanej przez ruchy ochrony życia z 23 krajów, jest ochrona ludzkiego życia. Sytuacja w Polsce w tym zakresie jest trudna.

To prawda, że polskie prawo generalnie stoi na straży ludzkiego życia od jego poczęcia. Jego wprowadzenie w życie ochroniło życie ogromnej liczby dzieci, przyczyniło się też do ochrony życia i zdrowia ich matek. Sprzyja też lepszej opiece medycznej nad kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu, zmniejszeniu śmiertelności noworodków czy liczby porzucanych dzieci oraz pozytywnej zmianie świadomości społecznej. Mimo tych pozytywnych zmian, ustawodawstwo chroniące życie jest nieustannie atakowane przez środowiska optujące za swobodą aborcji, nadal też nie ma właściwej ochrony dla dzieci prenatalnie chorych czy poczętych w wyniku gwałtu.

Narastają problemy ochrony życia ludzkiego w prenatalnej fazie jego życia wynikające ze stosowania środków poronnych i korzystania z metody In Vitro.

Ochrona ludzkiego życia ma miejsce najpełniej, gdy podstawowe wspólnoty: rodzina i małżeństwo są silne i mają możliwości rozwoju. Niestety obie podlegają współczesnym trendom ich osłabienia, o czym świadczy m.in.: rosnąca liczba rozwodów, dzieci umieszczanych w środowiskach zastępczych, osłabienie funkcji wychowawczej rodziny. Nie dzieje się to bez związku z walką z rodziną prowadzoną przez różne wpływowe środowiska.

Wszystkie te zagrożenia wymagają naszej wzmożonej pracy na rzecz cywilizacji życia, w której ochrona życia ludzkiego i wspólnoty rodzinnej znajduje się w centrum. Niech peregrynacja „Od Oceanu do Oceanu” Ikony Jasnogórskiej sprzyja zmianom w tym kierunku.


W imieniu
Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia


Paweł Wosicki Prezes
Antoni Szymański Wiceprezes
Antoni Zięba Wiceprezes

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.