headEuroazjaAm PLv2

W swojej peregrynacji w obronie życia Ikona Częstochowska dotarła do Mińska na Białorusi.
Obecnie znajduje się ona w cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja Japońskiego.

Dlaczego właśnie ta parafia dostąpiła zaszczytu goszczenia Matki Bożej w peregrynującej ikonie? Jej proboszcz, o. Paweł Serdiuk, jest bardzo zaangażowany w obronie życia. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Peregrynacji Ikony Jasnogórskiej „Od Oceanu do Oceanu”.

Po poświęceniu i przyłożeniu do oryginału właśnie jemu została powierzona ikona przeznaczona do peregrynacji. Przewiózł ją przez granicę i zgodnie z zaleceniem komitetu, umieścił w kościele. W tej właśnie prawosławnej parafii o. Paweł wraz z małżonką od lat prowadzą centrum wsparcia rodziny i macierzyństwa "Matula", które zapewnia psychologiczną i materialną pomoc dla kobiet z problemami w okresie ciąży. Prowadzi także konsultacje dla niepłodnych par oraz wsparcie dla rodzin w sytuacjach konfliktowych. Aktywnie przeciwdziała zabijaniu dzieci poczętych na ziemi białoruskiej. W przyszłości przy tym kompleksie świątynnym planowana jest budowa Centrum Rodziny i schroniska dla samotnych matek. Jest to szczególnie potrzebne w nowej dzielnicy Mińska, która nazywa się Kamienna Górka, zamieszkanej przez tysiące rodzin, w tym wielodzietnych. Wiele z nich potrzebuje wszechstronnej pomocy: i materialnej, i terapeutycznej, i duchowej. 4

Na początku lutego odbyło się tam sympozjum dla liderów obrony życia, którzy razem z wykładowcami modlili się przed Ikoną Częstochowską peregrynującą przez świat. a 16 lutego obchodzono tam uroczystość 100 rocznicy śmierci, patrona parafii, misjonarza Japonii, św. Mikołaja Japońskiego (Kasatkina). Ten prawosławny święty jest uznawany za patrona misjonarzy i wychowawców, katechetów, religijnych instytucji edukacyjnych i artystycznych, a nawet sztuk walki.

Podczas uroczystości ludzie w procesji wynieśli Ikonę Matki Bożej na ulicę. Prawosławni podkreślają, że niezwykłość Ikony Częstochowskiej polega na tym, że jest zarówno czczona w świecie prawosławnym, jak i katolickim. Jest Królową Polski i jest znana na całym świecie. W prawosławiu jest nazywana „Niepokonane zwycięstwo”. Na jej cześć śpiewany jest hymn „Zwycięska Królowo”. Z jej kultem na Wschodzie powiązana jest także nadzieja na powrót wiary w państwie.

Pobyt Matki Bożej w Ikonie Częstochowskiej w Mińsku jest tylko przystankiem w drodze na Wschód. Prawdopodobnie pod koniec maja odwiedzi ona Moskwę, gdzie będzie odwiedzała kościoły przewożona tzw. rajdem w obronie życia. Jest to nowoczesna forma manifestacji pro-life. Kolumna kilkudziesięciu samochodów z plakatami w obronie życia przemierza główne ulice miasta. Pod koniec czerwca ruszy dalej na Wschód, do Władywostoku, gdzie planowane jest również sympozjum pro-life. Następnie będzie odwiedzała kolejne miasta Syberii. Czekamy tylko, aby tam wszystko rozmarzło i wyschło, gdyż przedtem nie da się przejechać po tych bezdrożach.8

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.