headEuroazjaAm PLv2

 

W czwartek, dnia 25 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze została otwarta wystawa fotograficzna Od Oceanu do Oceanu – I etap peregrynacji kopii Ikony Częstochowskiej przez świat w obronie życia. Uroczystość otwarcia rozpoczęła wypowiedź Ewy Kowalewskiej, koordynatora dla Europy, która krótko podsumowała tę pielgrzymkę.

Objęła ona 65 ty km w 24 krajach Azji i Europy. Matka Boża w kopii Ikony Częstochowskiej odwiedziła 75 katedr, 73 sanktuaria, ok. 50 cerkwi prawosławnych oraz ok. 400 miejscowości. Tak wielkiej peregrynacji, tym bardziej w intencji obrony ludzkiego życia, jeszcze nie było. Pielgrzymce towarzyszyło wiele imprez towarzyszących: sympozja,  wykłady, szkolenia, otwarte dyskusje, modlitwy pod szpitalami i klinikami aborcyjnymi oraz koncerty. Kowalewska podkreśliła, że inicjatorami byli świeccy liderzy obrony życia i miała ona charakter ekumeniczny z uwagi na duże zaangażowanie Kościoła prawosławnego na Wschodzie. Podkreśliła też  wielkie znaczenie świadectwa wiary, jakie podczas tej podróży Ikony Matki Bożej, złożyło ok. 4 miliony osób, które Ją spotkały. Wydano i rozdano 250 tys. ulotek w 15 językach z wizerunkiem Ikony oraz Aktem ofiarowania Matce Bożej ochrony cywilizacji życia i miłości.

Głos zabrał ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, wyrażając uznanie z powodu przygotowania tak dużej wystawy, obrazującej przebieg tej peregrynacji i wspaniałe przyjęcie dla Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, jakie jej przygotowano w tak wielu krajach i miastach.

– Chciałbym tę dzisiejszą wystawę, tak jak i samo dzieło, nazwać w duchu Roku Wiary nowym przylgnięciem do Chrystusa przez pośrednictwo Maryi – mówił do zgromadzonych metropolita częstochowski – Nie sposób nie przypomnieć tego podstawowego dla nas faktu, jakim było zetknięcie, czy jak to nazywamy „święty pocałunek”, obrazu Matki Bożej z Kaplicy z obrazem peregrynującym od przeszło 50-ciu lat. Ten „święty pocałunek” dzisiaj zostaje potwierdzony poprzez tę kolejną peregrynację, i tak jak mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński: Niech ona trwa nadal, niech ona idzie przez Polskę. A ona już nie tylko poszła przez Polskę, ale poszła przez Europę i świat. I tym samym dziękujemy dzisiaj Bogu za to, że w tym Roku Wiary, który przeżywamy możemy pomnożyć radość nowego odkrywania tej przestrzeni serca i umysłu dla Boga, dla Chrystusa poprzez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej – podkreślał metropolita częstochowski.

Kolejno zabrał głos o. Zachariasz Jabłoński Definitor generalny Zakonu Paulinów. Przypomniał on, że dane mu było uczestniczyć w pierwszym spotkaniu Komitetu Przygotowawczego, gdy przedstawiał zagranicznym liderom obrony życia polską ideę peregrynacji, jaką realizował ks. kard. Stefan Wyszyński. Zaznaczył on, że wówczas był przekonany, że tak wielkie zamierzenie jest niemożliwe do zrealizowania. Dzisiaj, gdy pierwszy etap peregrynacji od Władywostoku do Fatimy, zakończył się na brzegu Oceanu Atlantyckiego, jest pełen podziwu i uznania. O. Zachariasz podkreślił: – Niech ta peregrynacja się przedłuży na inne kontynenty i przyniesie radość tym, którzy do tej pory byli zamknięci na Boże działanie i może także przeciwstawiali się życiu w różnej formie.

Następnie ks. arcybiskup Depo, poproszony o dokonanie uroczystego aktu otwarcia wystawy, ujął nożyce i nadciął przygotowaną błękitna wstęgę. Ku zaskoczeniu zebranych nie przeciął jej do końca i zaproponował, aby kolejno po kawałku przecinali ją Ci, którzy angażowali się w organizację tej peregrynacji. I tak kolejno nadcinali wstęgę: ks. bp Jan Wątroba, o. Zachariasz Jabłoński OSPPE, Ewa Kowalewska, o.  Włodzimierz Ogorzałek OSPPE, o. Robert Jasiulewicz OSPPE, red. Anna Wyszyńska, Stenia Nowicka i red. Lidia Dudkiewicz. Wstęga została przecięta i wystawa otwarta. Ks. abp Wacław Depo i ks. bp. Jan Wątroba pobłogosławili wystawę.

Ewa Kowalewska podjęła się oprowadzenia pierwszej grupy zwiedzających, bardzo interesująco opowiadając o wydarzeniach, które ilustrują piękne, duże zdjęcia. Zaznaczyła też, że już obecnie przygotowywany jest kolejny etap peregrynacji Ikony Częstochowskiej, który najprawdopodobniej rozpocznie się jesienią w Ameryce. Oglądanie kolejnych plansz wystawowych wzbudziło duże zainteresowanie gości.

Wystawa „Od Oceanu do Oceanu” jest przygotowana bardzo nowocześnie  na 30 dwustronnych tablicach, oprawionych w niebieskie aluminiowe ramki i umocowane na również niebieskich słupach. Duże zdjęcia wydrukowano na profesjonalnej, laminowanej folii. Podpisy umieszczono w językach polskim i angielskim.

Wystawa czeka na zwiedzających w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.