headEuroazjaAm PLv2

Wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Łagiewnikach w Krakowie w czasie peregrynacji Ikony Częstochowskiej wypadła 25 sierpnia rano. Początkowo nikt nie zwrócił uwagi na szczególną datę. W tym właśnie dniu wypadała rocznica przyjścia na świat św. Siostry Faustyny Kowalskiej, wielkiej orędowniczki Bożego Miłosierdzia, ponieważ urodziła się ona 25 sierpnia 1905 roku, były to więc jej 107 urodziny!

Widocznie Matka Boża zaplanowała sobie odwiedziny właśnie w tym szczególnym dniu. Trzeba tu przypomnieć, że daty poszczególnych wizyt wynikają z łańcucha spotkań w wielu krajach i nie ma możliwości ich przesuwania.

Ikona Częstochowska przyjechała do Łagiewnik w swoim oszklonym „Life Mobilu”, jak zwykle z osobistą asystą: samochodów i motocyklistów z Rajdu Katyńskiego. Czekały na nią Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ustawione w szpalery przed starą kaplicą, gdzie znajduje się sławny obraz Chrystusa Miłosiernego napisany według widzenia s. Faustyny. Tam też na lewym ołtarzu znajdują się doczesne szczątki świętej.

Każda z sióstr witających Matkę Bożą – zakonnica, postulantka czy kandydatka do zakonu niosła w darze dla Matki Bożej piękny kwiat, który później kolejno składała przed Ikoną ustawioną na prawym ołtarzu w kaplicy. O godz. 9:00 rozpoczęła się poranna Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez siostry z udziałem licznie zgromadzonych wiernych.

Była to rzadka okazja spotkania jednocześnie wszystkich sióstr, które stając przed Matką Boża w Jej Ikonie odrobinę uchyliły rąbka swojej tajemnicy pokazując swoje piękne i czyste twarze oraz gorące serca. Wielka liczba sióstr, zwłaszcza młodych oraz liczba postulantek i kandydatek unaoczniała wszystkim siłę tego zgromadzenia, które dzięki św. siostrze Faustynie stało się krzewicielem Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.