headEuroazjaAm PLv2

W poniedziałek 8 października Matka Boża odwiedzała austriacki kraj związkowy Niederöstrreich. Dzień rozpoczął się o godz. 6:30 w Sanktuarium Maria Rogengendorf przy klasztorze benedyktyńskim św. Józefa.

Matkę Bożą powitał o. przeor Michael Fritz OSB. Ikona została uroczyście wniesiona do kościoła i ustawiona przy ołtarzu. Po porannej Mszy św. Ikona została otoczona adoracją do godz. 14:00.

Maria Rogengendorf jest znane ze swej maryjności. W tym sanktuarium maryjnym 13. każdego miesiąca odbywają się wielkie procesje Fatimskie, wprowadzone przez kard. Hermanna Gröera. Owocem tej modlitwy pokutnej jest założenie dwóch klasztorów benedyktyńskich: Maria Rogengendorf oraz w Marienfeld, gdzie spoczął sam kard. Herman, wielki czciciel Maryi.

Po południu Matka Boża udała się do St. Pölten, gdzie została powitana przed pięknym portalem kościoła oo. franciszkanów przez kapelana ks. Michaela Wimmera. Nabożeństwo adoracji trwało tylko dwie godziny i z żalem żegnano Matkę Bożą, która udawała się do ss. niepokalanek w Geresdorf, gdzie była otoczona gorącą modlitwą przez całą noc.

Rankiem kolejnego dnia, 9 października, w kaplicy ss. niepokalanek odbyła się uroczysta Msza św. Maryjna, a o godz. 9:00 po wzruszającym pożegnaniu Matka Boża pojechała do Gaming do starego centrum przy klasztorze kartuzów z 1330 roku, obecnie zwanego „Kartause Gaming“. Sanktuarium to w kościele pokartuskim jest nazywane „Tron Maryi“. Gospodarzem był Franciszkański Uniwersytet z Ohio, który ma swój Campus Europejski właśnie w Gaming. Ikona Matki Bożej przybyła ok. godz. 11:00 w dniu 9 października i została powitana przez O. Łukasza TOR, amerykańskiego kapelana studentów, przez ks. Andrzeja Skoblickiego oraz przez dyrektora Campusu – Toma Woltera. Po wprowadzeniu Ikony do świątyni została ona ustawiona przy ołtarzu w prezbiterium i odmówiono różaniec w intencji ochrony życia na świecie.

W południe rozpoczęła się uroczysta Msza św. w której uczestniczyli studenci Uniwersytetu oraz pielgrzymi z różnych stron Austrii (Ybbs, Gaming, Kopfing i in.). Mszy św. przewodniczył polski kapłan pracujący w diecezji St. Pölten, ks. Andrzej Skoblicki, który także wygłosił kazanie naświetlające idee pielgrzymki oraz nasze zaangażowanie w wypełnianie V przykazania. Na zakończenie Mszy św. O. Łukasz TOR, kapelan studentów, odnowił Akt Powierzenia Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości w Ręce Najświętszej Maryi Panny.

Nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Ikonie Matki Bożej, która trwała do północy. Pięknie wyglądali licznie modlący się młodzi ludzie – studenci różnych kierunków Uniwersytetu. Warto dodać, że ci studenci uczestniczą w stałej Adoracji Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do czwartku – dzień i noc, przez cały okres trwania studiów.

W godzinach nocnych Ikona Matki Bożej przebywała w mieszkaniu ks. Andrzeja Skoblickiego – dzień rodzin – gdzie wraz z Mamą trwali na czuwaniu modlitewnym. Rano o godzinie 7:00 Ikona została przeniesiona znowu do kościoła na dalszą adorację. Dnia 10 października o godz. 11:00 nastąpiło pożegnanie Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Na tę uroczystość przyjechali także pielgrzymi z Austrii zachodniej z Kopfing im Innkreis.

Odśpiewano Te Deum, a przy śpiewie pieśni Czarna Madonna odprowadzono Ikonę Matki Bożej do samochodu kaplicy, gdzie pożegnano Ją i pobłogosławiono na drogę do Linz i na dalsze szlaki pielgrzymie.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.