headEuroazjaAm PLv2

 

Podczas Marszu Życia w Waszyngtonie 28 stycznia 2013 roku, czyli znacznie przed przyjazdem Ikony Częstochowskiej do Ameryki, ks. Peter West, koordynator pielgrzymki, spotkał się ze zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego w Ameryce metropolitą Tichonem (Mollardem).  Po wysłuchaniu założeń i historii peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia wyraził on duże zainteresowanie i poparcie dla tej inicjatywy. Kościół prawosławny stoi na straży ludzkiego życia i wspiera ruch pro-life.

Zarówno Kościół prawosławny, jak i Kościół katolicki, czci Maryję jako Bogurodzicę (Teotokos). Stają też zgodnie w obronie życia od poczęcia (zapłodnienia) do naturalnej śmierci oraz małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny, otwartych na przekazywanie życia.

Metropolita Tichon pobłogosławił peregrynację Ikony Częstochowskiej, zapraszając do cerkwi prawosławnych w Ameryce. Ofiarował też ks. Westowi ikonę Matki Bożej Kazańskiej. Ikona ta była niesiona na linii frontu, gdy Rosjanie wypędzali Napoleona z Moskwy w 1812 roku.

Orthodox ChurchProboszczem cerkwi p. w. świętych Piotra i Pawła Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w South River w stanie New Jersey jest ojciec David Garretson. O pielgrzymce od „Oceanu do Oceanu” w obronie życia dowiedział się z e-maila, który dostał od przyjaciół z Polski. Marzył o tym, aby Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej zawitała w jego parafii, więc zaplanował tę wizytę znacznie wcześniej niż ks. West spotkał się z metropolitą Tichonem. W South River mieszka dużo Polaków i Rosjan, gdyż w latach 1950-1980 do tej okolicy był bardzo duży napływ emigrantów z tych krajów.  

Ojciec Garretson jest bardzo interesującym człowiekiem. Poza obowiązkami proboszcza pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Zasobów Ludzkich w Radzie Metropolitalnej. Jest także negocjatorem i aktywistą związku zawodowego Międzynarodowej Koalicji Techników Teatralnych. Ludziom zatrudnionym w teatrach oraz w przemyśle filmowym i telewizyjnym stara się zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie i godziwe warunki pracy. Wielu z nich to imigranci, którzy nieraz są wykorzystywani przez pracodawców. O. David uważa, że ta działalność jest zgodna z jego powołaniem pro-life, które opiera się na założeniu, że każda istota ludzka jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże, a jej życie i prawa powinny być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Russian Orthodox ChurchOjciec Garretson zapytał ks. Westa, w jaki sposób pokonuje zniechęcenia, które muszą się pojawiać wobec potężnych ataków cywilizacji śmierci. Ks. West odpowiedział, że z ludzkiego punktu widzenia wyzwania, przed którymi stajemy, są niemożliwe do pokonania, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Obaj zgodnie stwierdzili, że to właśnie jest powodem pielgrzymki „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia. Jeżeli zawierzymy Matce Bożej, Ona zmiażdży cywilizację śmierci.

O godzinie 15:00 Matkę Bożą w Ikonie Częstochowskiej witała grupa prawosławnych kapłanów w strojach liturgicznych oraz chór z prawosławnego seminarium św. Tichona.  Następnie wniesiono Ją procesyjnie do cerkwi i umieszczono na specjalnie przygotowanym podeście, przykrytym obrusem. Rozpoczęło się nabożeństwo.

Do godziny 17:00 wierni mogli adorować Ikonę i „przyłożyć” się do niej. Następnie rozpoczęła się Modlitwa do Bogurodzicy (Teotokos), w której brało udział ok. 200 osób, zarówno prawosławnych, jak i katolików. Tytuł Teotokos, czyli Matki Boga, został przyznany Maryi dzięki dogmatowi ogłoszonemu na Soborze w Efezie w 431 roku. Chociaż sama jest człowiekiem, urodziła nie tylko ludzką naturę Chrystusa, ale także nadprzyrodzoną Osobę Jezusa Chrystusa, Boga Człowieka, który istniał przed Nią. Dogmat ten uznają wspólnie zarówno Kościół prawosławny, jak i katolicki, tym bardziej, że został on ogłoszony 623 lata przed rozłamem Kościoła na Wschodni i Zachodni.

O. David Garretson podczas tej uroczystości wygłosił kazanie, stawiając nacisk na obronę życia, małżeństwa i rodziny. Podkreślił, że sakramentalne małżeństwo jest fundamentem rodziny i społeczeństwa oraz zachęcał, aby nie poddawać się zniechęceniu i kontynuować wysiłki. Na zakończenie nabożeństwa kapłani prawosławni pomazali pobłogosławionym olejem czoło każdego, kto był w potrzebie fizycznego, psychicznego czy duchowego uzdrowienia.

Nighttime Orthodox ChurchKiedy wchodzi się do cerkwi powinno się mieć uczucie, że opuszczamy ten świat i wstępujemy do nieba – tłumaczył o. David. Po przeżyciu liturgii prawosławnej ks. West stwierdził, że niewątpliwie miał takie doświadczenie. Cerkiew świętych Piotra i Pawła, a szczególnie ikonostas są bardzo piękne. Podobnie jak kopuła.

O godz. 19:00 wspólnie odmówiono wielkie Nieszpory. Chór seminaryjny przepięknie śpiewał. Ikonę w uroczystej procesji wyniesiono z cerkwi i umieszczono w samochodzie, aby mogła wybrać się w dalszą drogę, tym razem do katolickiego kościoła p. w.  św. Piotra w Merchantville w południowej części stanu New Jersey, w diecezji Camden.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.