headEuroazjaAm PLv2

 

Wizyta Ikony Częstochowskiej w małej wiosce Hawk Run w Pensylwanii była jedną z najbardziej interesujących. Działo się to w uroczystość Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2013 roku. W tej wiosce mieszka ok. 400 osób.

W odległości zaledwie 100 metrów jeden od drugiego znajdują się tutaj dwa kościoły.

Oba pod tym samym wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Jeden z nich jest greckokatolicki, a drugi należy do prawosławnych. Matka Boża Częstochowska odwiedziła obie te świątynie, łącząc mieszkańców tej miejscowości we wspólnej modlitwie w obronie życia.

Niegdyś był tutaj tylko jeden kościół i wszyscy modlili się razem, ale w latach 50-tych ubiegłego stulecia nastąpił bolesny podział. Większość imigrantów przybyła tutaj w XIX wieku z Europy środkowej, większość z regionu Podkarpacia, należącego wówczas do Austro-Węgier. Pierwszy kościół wybudowano w 1903 roku, a konsekrowano w uroczystość św. Jana Chrzciciela 7 lipca 1904 roku, czyli w święto narodzenia św. Jana w kalendarzu juliańskim, używanym w kościele greckokatolickim w tamtym czasie.

Ks. West spotkał ks. Willa Ruppa proboszcza parafii greckokatolickiej podczas wizyty Ikony Częstochowskiej w cerkwi prawosławnej Świętej Trójcy w State College w Pensylwanii. Z wielkim entuzjazmem zaprosił Matkę Bożą, aby odwiedziła również jego parafię.

Hawk RunKs. Peter Benyo jest proboszczem kościoła prawosławnego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Parafia prawosławna jest związana z Amerykańską Karpato-Ruską Diecezją USA, należącą do Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Ks. Benyo i ks. Rupp blisko współpracują i bardzo się starają, aby zagoić stare konflikty, uwypuklając wspólną wiarę i liturgię, które ich łączą. Postanowili więc, że podczas wizyty Ikony Częstochowskiej w obu świątyniach miłość do Bogurodzicy będzie celebrowana wspólnie.

Wieczór rozpoczął się procesją z Ikoną do kościoła greckokatolickiego, gdzie uroczyście odśpiewano Akatyst.  Następnie poproszono ks. Westa, aby opowiedział o peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” oraz wspaniałej współpracy w obronie życia pomiędzy katolikami i prawosławnymi podczas wędrówki Ikony przez świat.

Już nocą w procesji ze świecami przy śpiewie miejscowego chóru przeniesiono Ikonę do cerkwi prawosławnej. Ks. Peter Benyo odmówił modlitwę rozesłania. Agapa, którą zorganizowano na zakończenie odbywała się w sali należącej do prawosławnych. Brali w niej udział wszyscy uczestnicy uroczystości z obu kościołów.

Następnego dnia rano po porannej modlitwie ks. Peter Benyo, protodiakon Emil Gulick, ks. William Rupp, diakon Dennis Prestach oraz ks. West wspólnie zjedli śniadanie.

Po czym Matka Boża Częstochowska udała się w dalszą podróż do Lorain w stanie Ohio.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.